Cách dùng từ If trong writing

Chào các bạn, mình đang học tập ietls nên mình muốn chia sẻ lại những gì mình học được từ những người đi trước, với mong muốn là giúp mình nhớ lâu hơn, và cũng là chia sẻ lại cho các bạn hoc cùng mình, mọi kiến thức trên đời này đều là chúng ta học hỏi từ những người giỏi. Hi vọng các bạn chào đón những tóm tắt của mình và góp ý cho mình nếu cần nhé. Nội dung chính ietls mình có tham khảo của Anh Kiên Tran ietls 8.5 và thầy Simon, cô Liz trên youtube. 

Mình chọn viết theo 2552 hoặc 2551 nên trong bài essay của mình chỉ có 13 hoặc 14 câu thôi, hôm nay chúng ta sẽ cùng học về cách dùng các từ, mà chỉ cần thành thạo các từ này là các bạn có thể đặt bút để tuôn ra ý trong bài thi. 

Nào bắt đầu với IF.

Trong bài essay 14 câu đa số có ít nhất 1 câu if hoặc thậm trí hai câu, thành thạo được từ này là chúng ta có 1/14 hoặc 2/14 bài essay nghe có vẻ kinh khủng rồi phải không. 

giả sử bạn có đề như sau:

Many people try to look younger than they are really. what are the reasons? is it a positve or negative development? 

Giả sử bạn nghiên về  hướng tích cực, bạn sẽ có 1 câu ở body 2 như sau:

if people look younger, they can be more self-confident.  ( đây là positive development) 

chúng ca cải thiện câu tốt hơn:

if people look younger than their age, they can maintain their self image and self -confidence.  chi tiết và do to detail hơn câu trên rồi phải không.

Tiếp nào: 

for instance, if people look younger than their age, they can better maintain their self-image and self- confidence, which is considered highly conductive to their success at work or in life. 

Nào các bạn thấy câu thứ 3 nó cụ thể và chi tiết, thuyết phục hơn chưa nào. 

ý tưởng khác:

If people take care of their health, they look younger.

improvement 1: 

if people are intentional about taking care of their being- well by eating healthy and being active, they will look younger than their age. 

Một ý khác: 

If technology and sport facilities come into play ( hoạt động), the public will be able to engage in physical exercise, which delays the aging process. 

từ hai ví dụ trên. bạn thấy, câu hoàn chỉnh luôn có end results, cái đích cuối cùng, chứ đừng nói chung chung mơ hồ, khiến examimers HOANG MANG bạn nhé. 

Một đề khác: 

some people believe that the government should investe in trains and the subway system to prevent traffic congestion in large cities. other, however think it should be  build wider road. discuss both views and give your opinions.

Bắt đầu với if nào:

For example, if trains and subway system were built, citizens would be less likely to drive. 

Mạnh hơn nữa nào: 

For example, if trains and subway system were built, citizens would less likely to drive, which reduces traffic congestion. 

hay nếu có hai câu if trong một bài chúng ta có thể bắt đầu như sau: 

in fact,  if the purchasing rate of personal vehicles kept increasing like in the present, building wider roads only address traffic jams in the short terms. 

Bạn cũng có thể tiếp được 1 câu nữa

“Therefore, in order to thoroughly reduce  road traffic, the most workable solution would be to limit personal vehicles sold to the public every  year.” ( not sure :))_ 

Anw, examiner không quan tâm lắm, họ chỉ quan tâm bạn có đưa ra câu cú thuyết phục không thôi,  take it easy nhé.

Một đề khác: 

SOME PEOPLE think that, there should be some strict controls about noise. Others think that they could just make as much noise as they want. discuss both views and give opinion

 1. if noise is restricted, there will be less risk of diseases. 
 2. First, if noise restrictions come into play, there will be less risk of aural diseases, such as hearing loss. 
  aural diseases: bệnh về tai 
  hearing loss: giảm thính giác

  Để cho câu được thuyết phục chúng ta có nhìn thấy sự khác biệt giữa câu 1 và câu 2: 
  thứ nhất: chúng ta nói rõ là bênh gì: thay vì chỉ nói diseases chúng ta narrow lại thành aural diseases. 
  thứ 2: chúng ta cụ thể hóa được bệnh đó là bênh hearing loss : giảm thính giác. 

  p/s: để bài nói thuyết phục, hãy cố gắng cụ thể hóa ngôn từ và đưa ra dẫn chứng bằng cách dùng like, such as or especially 

  Câu tiếp theo
  Second, if workers do not get exposed to excessive noise, their job satisfaction will improve, which increases not only their productivity but also their morale 
  Chúng ta hãy dở đề ietls writing ra và cùng thử với câu bắt đầu bằng if nhe
  Chúc các bạn kiên trì với mục tiêu của mình <3 

Tags: