7 cách mở mộng câu trả lời trong English speaking

7 Speaking Techniques

Ideas comes before languages 

 Tại sao phải học phần này”

Các em có thấy nhiều khi có người nói những từ các em hiểu hết sao các em không nói được như họ? Đâu phải vì từ vựng, vì chúng ta thiếu ý tưởng.

Các em có thấy ngay cả khi hỏi tiếng Việt ai mà hỏi nói về gia đình có khi các em không biết nói như thế nào cho nó đỡ nhạt, hỏi vì sao chọn khoa này trường này lại cứ “gãi đầu, gãi tai”. Là ideas của chúng ta kém đó. 

  • Vậy để giải quyết điều này cô Linh cùng với sự nghiêm cứu nhiều năm cô đưa ra những giải pháp mang tính cá nhân của cô. Giusp các em khoogn bao giờ bị thiếu ideas khi nói nhé.

Life wheel (Family/

Health/Relationship/Knowledge/Finance/Giving) Q: Why do you learn English?

Family: I want to make my parents proud of me

Health: I want to change my mind ( Mental healthy)

Relationship: I want to make friend with foreigners

Knowledge: Read English books

Finance: Work for international company

Giving: Teach my children later in life and help people around me  

A E E (Answer –Explain –Example)

Do you love watching movies?

A: Yes, 

E: Becauseit helps me relax and release stress

E: My favovite kind  of movies is romatic, like Korean movies p/s: Đối với những bạn mới học trình cơ bản chỉ cần ai hỏi gì trả lời được là tốt rồi, sau này giỏi lên đủ từ đủ ngữ pháp chúng ta nói dài hơn chưa muộn.

5WH -1H

Can you tell me about your last vacation? answer: I had a summer vacation (what) in ĐaNang (Where) with my family (who) last year (when) . I felt very excited (how) we ate seafood and enjoyed many  outdoor activities (what). It is the great time for my family to relax and release stress (why). Beautiful landscape and stunning beaches (how and what). 

P P F 

Past –Present –Future

Tell me about your dream

Past: When I was a kid, I want to be a super hero  

Present but know I study Vet  at Viet Nam national university of agriculture

Future: But in the future, I don’t want to limit myself just a veterinarian, I want to be a successful man

Relative clause

Can you tell me about your major?

Trả lời: I study Vet which I liked from my childhood. I love animals.  hoặc I major in Veterinary (Vet) which interests me a lot .

Why: Dùng mệnh đề quan hệ cho bạn có quyền nói câu dài hơn không phải câu đơn nhưng bản chất nói hai câu đơn dễ hơn,

Quick Ending:

Hỏi về bạn về mẹ về bấy kì nhân vật nào hãy kết thúc bằng một câu như là 

I love mom/ her/him/DaNang I am crazy about… để một là thể hiện cảm xúc cao của bạn hai là để người nghe biết là bạn đã kết thúc câu trả lời. 

Adverb-
Hãy thêm trạng từ vào mỗi câu trả lời của bạn sẽ làm cho câu có nhiều nội dung hơn

Thay vì nói I love movies hãy nói I do/really love movies  thay vì nói I play tennis with my friend hãy nói I often play tennis with my friends in the eveving

*Hai câu hỏi chống bí khi giao tiếp với người nước ngoài. 

Trong cuộc hội thoại hai người ai là người chủ động câu hỏi người đó là chủ cuộc hội thoai. Khi bí quá không biết tạo câu hỏi kiểu gì hãy dùng hai “trợ thủ ” này nhé!

Can you tell me about…?

Ex: Can you tell me about your family?

Can you tell about your hobbies/your close friend/ your major/ your passion…? (Câu hỏi rộng khiến người được hỏi có quyền trả lời rộng hơn)

What do you think about…?

What do you think about my pronunciation/ Vietnamese food/ Vietnamese landscape?

Hãy tận dụng phần bánh xe cuộc đời để đoạn hội thoại của bạn không bị lạc đề, Vì đó là những phần quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Với tất cả mọi người điều đó đều quan trọng. 

Có gì cần hỏi hãy inbox và hỏi cô qua hòm thư linh021k46f1@gmail.com nhé

 

 

Tags: