20 topic thường gặp trong bài thi IELTS Speaking

tài liệu này giúp bạn tự luyện ở nhà

và hãy nhìn vào bài sample và xào nấu thành cái của bạn

record lại bài nói nghe và tự check lỗi 

mỗi ngày một video

note từ mới rồi học thuộc cụm của chủ đề rồi self- talk nhé.

Đó là cách nhanh nhất để boost your speaking band score nhé

linh tải 

Tags: